Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • Nova International NV: de eigenaar van deze website. Daar waar over Nova International NV wordt gesproken worden tevens alle aan haar gelieerde organisaties bedoeld.
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door Nova International NV met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Nova International NV aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. Nova International NV is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6.Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Algemeen

Nova International NV heeft naar redelijkheid al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct is, wij kunnen echter geen garantie geven over de volledige correctheid van de informatie die via deze website wordt verkregen, inclusief de op de website weergegeven hyperlinks. Nova International NV behoudt het recht om op elk moment veranderingen aan te brengen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Nova International NV accepteert geen aansprakelijkheid voor incorrectheden of omissies op de website.

Alle besluitvorming op basis van informatie verkregen van deze website zijn voor eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.

 

Gebruiksaanwijzing

De gebruiksaanwijzingen op deze website zijn de meest recente versies voor Nova apparaten. Ze zijn ervoor gemaakt om u te informeren. Het originele exemplaar, dat geleverd is bij het product, is de enige juiste versie. Het is mogelijk dat sommige in de gebruiksaanwijzing genoemde accessoires en producteigenschappen niet op het apparaat van toepassing zijn.

 

Verkoopadressen

Hoewel veel van de verkooppunten van Nova een breed assortiment van onze producten voeren, hebben sommige slechts een kleine selectie. Wij raden u dan ook aan om vooraf de desbetreffende winkel te informeren.

 

Distributeurs

Let op! Dit is geen verkooppunt. U kunt echter wel contact opnemen met deze distributeur voor de dichtstbijzijnde winkel.


Producten

De website kan verwijzingen bevatten naar specifieke Nova International NV producten en diensten die niet (onmiddellijk) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert geen garantie dat dergelijke producten of diensten op elk moment beschikbaar zijn in een bepaald land. Neem contact op met uw lokale Nova International NV vertegenwoordiger voor verdere informatie.

 

Productcategorie

De website kan verwijzingen bevatten naar specifieke Nova International NV producten en diensten die niet (onmiddellijk) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert geen garantie dat dergelijke producten of diensten op elk moment beschikbaar zijn in een bepaald land. Neem contact op met uw lokale Nova International NV vertegenwoordiger voor verdere informatie.

 

Zoekresultaten

De website kan verwijzingen bevatten naar specifieke Nova International NV zoekresultaten die niet (onmiddellijk) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert geen garantie dat dergelijke zoekresultaten op elk moment beschikbaar zijn in een bepaald land. Neem contact op met uw lokale Nova International NV vertegenwoordiger voor verdere informatie.